Tin tức

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 1

Chiều 25/04/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần đầu tiên để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng từ ngày 10/04/2013 đến ngày 23/04/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 10/04/2013 đến 23/04/2013).Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc- trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 2

Chiều 07/05/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ hai để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng từ ngày 24/04/2013 đến ngày 01/05/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 24/04/2013 đến 01/05/2013).Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc- trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 3

Chiều 14/05/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ ba để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng từ ngày 02/05/2013 đến ngày 11/05/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 02/05/2013 đến 11/05/2013).Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 4

Chiều 21/05/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ tư để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng từ ngày 12/05/2013 đến ngày 19/05/2013 và ngày 05/05/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 12/05/2013 đến 19/05/2013 và ngày 05/05/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 5

Chiều 28/05/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ năm để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng từ ngày 20/05/2013 đến ngày 26/05/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 20/05/2013 đến 26/05/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 6

Chiều 04/06/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ sáu để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàngtừ ngày 27/05/2013 đến ngày 31/05/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 27/05/2013 đến 31/05/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 8

Chiều 18/06/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ tám để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàngtừ ngày 09/06/2013 đến ngày 16/06/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 09/06/2013 đến 16/06/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 9

Chiều 25/06/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ chín để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàngtừ ngày 17/06/2013 đến ngày 22/06/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 17/06/2013 đến 22/06/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 10

Chiều 02/07/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ mười để xác định khách hàng trúng thưởng giải Ngày của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàngtừ ngày 23/06/2013 đến ngày 30/06/2013.

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn của chương trình trúng các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng(Giải Ngày từ 23/06/2013 đến 30/06/2013). Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Để đăng ký tham gia chương trình “Sinh nhật Vàng” miễn phí hoàn toàn, khách hàng chỉ cần soạn tin MF gửi tới 555. Duy trì tham gia, khách hàng sẽ nhận được 10 điểm mỗi ngày. Hàng ngày chương trình sẽ gửi tối đa 05 câu hỏi trắc nghiệm qua tin nhắn để khách hàng trả lời miễn phí. Với mỗi câu trả lời đúng, khách hàng nhận được 20 điểm. Với mỗi câu trả lời sai, khách hàng nhận 10 điểm. Với mỗi 01 điểm sẽ quy đổi thành 01 mã dự thưởng để khách hàng tham gia quay số trúng thưởng giải thưởng mỗi ngày - trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức tham gia miễn phí nêu trên, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tham gia khác - đăng ký Gói cước “Tin tổng hợp” để gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị giá cao hơn mỗi ngày : giải Ngày - trị giá 25 triệu đồng và giải Chung cuộc-trị giá 300 triệu đồng, chỉ cần soạn tin GO gửi tới 555 (giá cước: 5.000 đồng/ngày). Tổng giá trị giải thưởng của chương trình hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại địa chỉ http://sinhnhat.mobifone.com.vn hoặc gọi 9090

Kết quả quay số trúng thưởng chương trình khuyến mại
“Sinh nhật Vàng” lần thứ 11

Chiều 12/07/2013, tại Tòa nhà MobiFone – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Thông tin Di động đã tổ chức Lễ quay số lần thứ mười một để xác định khách hàng trúng thưởng giải Chung cuộc của chương trình và các giải Ngày (từ ngày 01/07/2013 đến ngày 08/07/2013) của chương trình khuyến mại Sinh nhật Vàng .

Lễ quay số diễn ra hoàn toàn công tâm dưới sự chứng kiến của đại diện báo chí, đại diện Công ty Thông tin di động, đại diện khách hàng của MobiFone và đã tìm được các chủ nhân may mắn nhất của chương trình trúng giải Chung cuộc – trị giá 300 triệu đồng của chương trình và các giải Ngày có trị giá 05 triệu đồng và 25 triệu đồng (Giải Ngày từ 01/07/2013 đến 08/07/2013).Chi tiết kết quả quay số trúng thưởng xem tại đây.

MobiFone sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng có trong danh sách của kết quả quay số trúng thưởng qua điện thoại, đồng thời tiến hành các thủ tục xác minh theo đúng thể lệ chương trình và trao giải cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

MobiFone xin cảm ơn Quý khách hàng đã tham gia và ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua.

X

DEBUGGER: